Το Πανεπιστήμιο Πάτρας αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το πανεπιστημιακό έτος 2015 – 2016, με μερική απασχόληση και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Για την οριστική ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, […]