Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός EUROPAN 14 ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2017. Η προθεσμία υποβολής μελετών λήγει στο τέλος Ιουνίου 2017. Μετά από δύο χρονικές περιόδους με θέμα την «Προσαρμόσιμη Πόλη», το Europan τώρα εστιάζει στις «Παραγωγικές Πόλεις». Η Στέγαση παραμένει το κύριο πρόγραμμα σε πολλά αστικά αναπτυξιακά έργα της μετα-βιομηχανικής εποχής. Εμείς προσθέσαμε μερικές θέσεις γραφείου και δημόσιες […]