Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  προκηρύσσει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Στην επισυναπτόμενη προκήρυξη συμπεριλαμβάνεται και το ΠΜΣ  Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγιεινή – Κατεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος.   Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, ΤΚ 115 21