Ο Δήμος Αγιάς, Νομού Λαρίσης, ενημερώνει για τα αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ “ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ” ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», όπως αυτά επικυρώθηκαν με την με αρ. 128/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου. Επισυνάπτονται α) το Συγκεντρωτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής και β) η με αρ. 128/2016 Απόφαση της Οικονομικής […]