Διεθνές Βραβείο Dedalo Minosse για ανάθεση κτιρίου, προκηρύσσεται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ALA και την Περιφέρεια Βενετίας. Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε το 1997 και απονέμεται κάθε δύο χρόνια. Το Βραβείο αυτό θα ενισχύσει την ποιότητα της αρχιτεκτονικής αναζητώντας το τελικό αποτέλεσμα, αναλύοντας και εστιάζοντας στο προϊόν και την πρόοδο του κατασκευαστικό σχέδιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή […]