Δομή Βάσης Δεδομένων Από την 1η Επιστημονική συνάντηση συνΕργασίας «Μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονική κληρονομιά» γράφει ο Νίκος Ρέρρας, αρχιτέκτων   Οι μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αφορούν οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που ανέρχονται συνολικά σε 12.800 και αντιστοιχούν στο 96,5% της χώρας.1 Για αυτό το πλήθος των οικισμών, […]