Ακρόπολη. Πρόσβαση AμεΑ από τον βόρειο περίπατο. Αναβατόριο κλίμακας με πλατφόρμα και ανελυστήρας ανοικτού τύπου   γράφει ο Γιάννης Πολυχρονίου Οι σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλλουν να λειτουργούν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών. Άλλωστε η λειτουργία τους συνδέεται στενά με τον δημόσιο χαρακτήρα τους. […]