Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι το νομοσχέδιο: «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις», έχει θεμελιακά και αφετηριακά ζητήματα υπονόμευσης, τόσο όσο αφορά το επιστημονικό, όσο και το επαγγελματικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Πιστεύουμε […]