Αγαπητοί – ες συνάδελφοι, Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται στην πλειοψηφία του ο κλάδος, μια που είναι κάτι που όλοι και όλες το ζούμε καθημερινά την τελευταία περίοδο. Στο γενικότερο κλίμα έρχονται να προστεθούν νέες επιθέσεις, νέες μεγαλύτερες απειλές. Οι μνημονιακές απαιτήσεις και η κυβερνητική πειθάρχηση σε αυτές, φέρνουν προ […]