Πρόταση αξιοποίησης του Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά Πηλίου από την Ομάδα Εργασίας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ  Η ανά χείρας Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τις αρχές και τις βασικές κατευθύνσεις, συνθετικές και κατασκευαστικές, τις οποίες υιοθέτησε η Ομάδα Μελέτης για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Ξενώνα Στάμου Στούρνα, μέσα από γόνιμη και συνεχή συνεργασία των […]