Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+2Email this to someone

Διεύθυνση / Έδρα: Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310/284510
Fax: 2310/269023
e-mail: info@architecture.org.gr
site: www.architecture.org.gr

Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Δ. Χατζόπουλος
Αντιπρόεδρος: Β. Μεταλληνού
Γ. Γραμματέας: Σ. Τσελεπίδης
Ταμίας: Δ. Παπαδοπούλου
Μέλη: Σ. Δημητριάδης
Ο. Πάππα
Ε. Παπαδοπούλου
Δ. Χαρίτος
Γ. Χοροζόγλου