Δελτίο Τύπου σχετικά με Κοινή συνάντηση Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Κρήτης, 29.10.2012