Στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ της Βέροιας,

από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2017,

θα πραγματοποιηθεί, με την υποστήριξη της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

το Συμπόσιο Αρχιτεκτονικής με θέμα «ΑΚΤΙΣΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ».

 

Επισυνάπτεται αναλυτικό Δελτίο Τύπου καθώς και Προσκλήσεις Ομιλητών και συμμετεχόντων.