Σχέδιο Νόμου "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης & Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο"

 

Σχετική Αιτιολογική Έκθεση