ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ημερίδα με θέμα "Τοπική Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Οικονομία και Πράσινη Ανάπτυξη" που διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής - 22.09.2010
Αθήνα.