Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

* Ανακοίνωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».