Περίληψη προκήρυξης του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου» / Competition summary notice of European Architectural Competition for the re-constitution of Athens city centre along the axis of Panepistimiou str.