Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου Rethink Athens / Ξανα-Σκέψου την Αθήνα»