Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού ιδεών "Ενιαία Εικόνα και Ταυτότητα για τα Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας"