Πρόταση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την αποκατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων - 14.06.2011


Συνημμένο: Σχέδιο Εγκυκλίου με θέμα «Υπογραφή Αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται σε όργανα ΕΠΑΕ και Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου. Εναρμόνιση των ελέγχων κατά το άρθρο 46 του π.δ 38/2010»