Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου  Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2017-2019

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει 2 Οκτωβρίου 2017.

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική Προκήρυξη.