Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με θέμα «Ανασχεδιασμός Υπάρχοντος Κτηρίου σε Αρχαιολογικό Θεματικό Μουσείο Πειραιά και Ανάπλαση Χερσαίας Περιοχής του ΟΛΠ σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο και σε πάρκο με κλειστό χώρο στάθμευσης κάτωθεν αυτού».

Η δυνατότητα συμμετοχής και η παραλαβή των Τευχών του Διαγωνισμού με την Προκήρυξη και τα παραρτήματά της, καθώς και τον Φάκελο του Έργου με τα τεύχη, τα προσαρτήματα και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους έως και την Δευτέρα 8.9.2014.

Συνημμένα θα βρείτε την περίληψη της Προκήρυξης