Ανακοίνωση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό’ παρατείνει την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις 20 Ιουλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η πλήρης προκήρυξη.