ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Πρώτη ανακοίνωση σχετικά με 1ο Συνέδριο "Δημόσιος Χώρος ... αναζητείται" που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας - 20-22.10.2010
Θεσσαλονίκη.