Πρόγραμμα Διημερίδας ΤΕΕ με θέμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης” – 27-28.11.2012, Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Πρόγραμμα Διημερίδας ΤΕΕ με θέμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης” – 27-28.11.2012, Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE