ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Πρόγραμμα Διημερίδας ΤΕΕ με θέμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση - Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης" - 27-28.11.2012, Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE