ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού προσχεδίων με απονομή βραβείων για την ανάπλαση του Άξονα Αχειροποιητού-Αγίας Σοφίας Δήμου Θεσσαλονίκης - Προθεσμία: 06.04.2012

 

Σχετικές Ερωτήσεις-Απαντήσεις