ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΠΕΚΑ - Κατάρτιση καταλόγων κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων - Προθεσμία: 25.11.2011