ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Εκδήλωση ΤΕΕ/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής 2012 με θέμα "Οι αρχιτέκτονες αλλάζουν την πόλη" - 01.10.2012, Θεσσαλονίκη

 

 

46021