Έκθεση συμμετοχών Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Αστικής θαλάσσιας Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Έκθεση συμμετοχών Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Αστικής θαλάσσιας Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης – 25.11.2011-09.12.2011