ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Έκθεση συμμετοχών Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Αστικής θαλάσσιας Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης - 25.11.2011-09.12.2011