ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Νέα σειρά εισηγήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με θέμα: "Σχεδιάζοντας τις Πόλεις ια την Κλιματική Αλλαγή" - 10.11-01.12.2010 - Αθήνα