ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Πρόσκληση συμμετοχής σε κύκλο σεμιναρίων με τίτλο "Σεισμική επάρκεια μνημείων" - 3-5.11.2011

Θεσσαλονίκη