ΜΑΪΟΣ 2012

1η canstruction hellas, στις 28.05.2012 στην Αθήνα