ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Ημερίδα MEDWOOD 31.03.2012 με θέμα "Ο ρόλος του ξύλου στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, κοινοτόμες εφαρμογές και η συντήρηση της ξύλινης κατασκευής"