Διεύθυνση / Έδρα: Κτίριο Τ.Ε.Ε. Ξενοφώντος - 2ας Νοεμβρίου, 38001 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210/26173, 24210/26574
Fax: 24210/21944
e-mail: sa_magnesia@yahoo.gr
site: www.samagnesia.gr

Δ.Σ.:

Πρόεδρος : Τ. Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος : Μ. Μπρούζγου
Γ. Γραμματέας : Ε. Αντωνίου
Ταμίας : Ε. Παύλου
Μέλη : Κ. Γαλανός
Χ. Σισέλη
Ε. Τσιρνόβας