ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Πρόγραμμα Ε.Ε. Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci: Εκπαιδευτικά εργαλεία για προσβάσιμες πόλεις - Αθήνα, 28.06.2012

 

Project Transfer of Innovation Leonardo da Vinci: Training Tools for Accessible Towns (TTAT) - Athens, 28.06.2012