Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Κοζάνη Χ 4»