Κατεβάστε σε .pdf το:

Κείμενο που κατατέθηκε από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στη Διαβούλευση για το νέο Οικοδομικό Κανονισμό