Περιληπτική προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο "Σχεδιασμός των Θέσεων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης"