Περιληπτική προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Σχεδιασμός των Θέσεων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης”

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Περιληπτική προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Σχεδιασμός των Θέσεων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης”