Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Ηράκλειο Χ 4»