Διεθνής Aρχιτεκτονικός διαγωνισμός για φοιτητές και νέους αρχιτέκτονες: International Museum of Astronomy (IMOA) in Atacama (Chile) 2014

 

Προκήρυξη

 

Αφίσα