ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    26 / 07 / 2017    &    ώρα    6.00 μμ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ.
  4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ.
  5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑ.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη