ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    26 / 04 / 2017    &    ώρα    5.30 μμ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ.
  4. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ BIENNALE.
  5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη