ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ    10 / 05 / 2017    &    ώρα    5.30 μμ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29).
  5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη