ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ    07 / 02 / 2017    &    ώρα    5.30 μμ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΣ.
  4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
  5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη