ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ    26 / 11 / 2015    &    ώρα    5.00 μμ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
  4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ).
  5. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ