ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ    18 / 05 / 2017    &    ώρα    5.00 μμ ακριβώς

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29).

 

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη