Ενημέρωση αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - 16.01.2013