ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Εσπερίδα με θέμα : "SMART MATTERS'' - "Έξυπνα υλικά''.
Αθήνα, Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 17:00, χώρος CAMP (Ευπόλιδος 4 & Απελλού 2, Πλ. Κοτζιά - 1ος όροφος).

Πρόσκληση

Πρόγραμμα