Περίληψη προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για τη μελέτη της "Κατασκευής - Τοποσήμου" επί της κεντρικής προβλήτας που προβλέπεται στη ζώνη ανάπλασης Ι του Φαληρικού Όρμου Αττικής