Πριν λίγες μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε 18 Εθνικά Σχέδια Δράσης σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών ρυθμίσεων για την πρόσβαση στο επάγγελμα.

Περισσότερες πληροφορίες και πλήρη τα Σχέδια Δράσης των πρώτων 18 χωρών - μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων (ACE / CAE)  θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) :

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16564